Josef Strzygowski
(1862-1941)Organizator: prof. dr hab. Piotr O. Scholz
Sekretarz: mgr Magdalena Długosz

:
zphs [małpa] vp.pl
Tel./Fax: 81 5324779
Tel. kom.: 661685701

Zakład Porównawczej Historii Sztuki
Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
PL- 20-031 Lublin

© ZPHS 2011